Ldu.vn

Lifelong education

Nơi giúp những người có CVname.com thể hiện năng lực học tập suốt đời trên một website với tên miền YourCVname.ldu.vn luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn

Vì sao VietnamUni.com thành lập dự án này?

Một số môn sinh của VietnamUni.com cần có một website để thể hiện năng lực tại trường đại học mà họ đang theo học. Website này cần mang thương hiệu của nhà trường và chỉ những người thuộc trường đại học đó mới có được website đó để thay cho thẻ thành viên của nhà trường hoặc tổ chức mà họ đang làm việc. Đó là ý tưởng đầu tiên khiến một số môn sinh tại VietnamUni.com tạo ra Ldu.vn để tạo website giúp sinh viên các trường đại học và những tổ chức lớn tạo một website dạng YourCVname.BRAND.ldu.vn để thể hiện năng lực học tập suốt đời của họ tại tổ chức đó. Trong đó BRAND là thương hiệu của trường đại học hoặc tổ chức đó, còn ldu là Lifelong education tức là giáo dục suốt đời để phân biệt với edu.vn là nền giáo dục ngắn hạn. 

Hiện tại chúng tôi đang cấp một số loại tên miền sau:

Chúng tôi sẽ dựa vào Hồ sơ năng lực suốt đời của bạn YourCVname.cvname.com để quyết định có cấp tên miền cho bạn hay không.